Spinduliukai

11/11/2016 09:00
 
 
“Jei vaikai jaučiasi saugūs, jie įpranta pasitikėti savimi ir tais, kurie yra šalia jų. 
Jei su vaikais elgiamasi draugiškai, jie sužino, kad pasaulis nuostabus ir gera  jame gyventi”.
                                                                                                                                                                  Dorotė Lo Nolte 
 

   Ikimokyklinio amžiaus vaikų dienos ir socialinės globos grupė ,,Spinduliukai” veiklą pradėjo 2007 sausio 1 dieną.

 Veiklos pobūdis:
   Vaikų, turinčių lengvą, vidutinę ir sunkią negalią, ugdymas atsižvelgiant į jų individualybę, sutrikimų specifiką bei sveikatos būklę ir Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.

Apibūdinimas:
   Ugdydami specialiųjų poreikių vaikus, taikome specialiųjų priemonių kompleksą negalių korekcijai ir ugdymui: spec. pedagogo-logopedo, kineziterapeuto, masažisto pagalbą, naudojame judesio korekcijos įrengimus, sporto ir renginių sales.

Tikslas:
   Sudaryti pedagogines, psichologines, materialines, higienines sąlygas ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų protinėms ir fizinėms galimybėms plėtoti, socialiai adaptuotis ir integruotis visuomenėje.

Uždaviniai:

  • Užtikrinti neįgaliems vaikams globos, ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, ar vaiko globėjais, padėti jiems įveikti nerimą dėl vaiko negalės, teikti psichologinę- socialinę – psichoterapinę pagalbą, ieškoti naujų darbo formų, kuo daugiau šeimų įtraukti į ugdymo proceso organizavimą.
  • Sudaryti vaikams sveikas ir saugias ugdymo(si) sąlygas.
  • Tenkinti vaikų specialiuosius ugdymo ir saviugdos poreikius, aprūpinti specialiąja įranga ir specialiomis ugdymo priemonėmis.

Vaikų ugdymo sritys:

  • Bendravimas ir kalba;
  • Pažinimas;
  • Suvokimas;
  • Savitvarka;
  • Motorika. 

   Grupėje vedami dailės terapijos užsiėmimai, kurių pagalba lavinama vaikų vaizduotė ir kūrybiškumas.

   Vykdomas sveikatingumo projektas, kurio metu mokomasi savitvarkos, asmens higienos.

   Dalyvaujame ugdymo įstaigos bendruomenės renginiuose.

 

2013 m. rugsėjo 2 d. ėmė veikti 2-oji ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams „Žirniukai“.


Grupėse dirbantys specialistai:

Violeta Ūselienė – vyresnioji auklėtoja, spec. pedagogė-kineziterapeutė,

Loreta Uosytė-Mikašauskienė – vyresnioji auklėtoja (nėštumo ir gimdymo atostogose),

Milda Alijošienė – auklėtoja,

Virginija Bilienė – vyresnioji spec. pedagogė-logopedė,

Neringa Kojalienė – socialinė pedagogė,

Alma Plamadiala – socialinė darbuotoja,

Marija Birutė Baltrukienė – gydytoja reabilitologė,

Rasa Razminienė – kineziterapeutė,

Rita Šumskienė – masažistė,

Irena Narbutienė – bendrosios praktikos slaugytoja,

Daiva Venckienė, Rasa Kazakauskienė, Inga Peleckienė – socialinio darbuotojo padėjėjos. 

 

Už padalinio veiklą atsakinga Daiva Pocevičienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

   


 
 

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas